Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen'den boşalan koltuğa Ali Fuat Erbil getirildi.

Garanti Bankası’ndan borsaya yapılan açıklamada Genel Müdür Ergun Özen’in 2 Eylül 2015 tarihinde istifası ile yerine Ali Fuat Erbil’in geleceğini bildirdi.

Banca Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Garanti Bankası'nda pay devir işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

BBVA ve Doğuş Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Ergun Özen'in 2 Eylül 2015 tarihi itibari ile istifası  ile boşalacak olan Genel Müdürlük pozisyonuna gerekli yasal başvuru  ve izinlerin alınmasını takiben Ali Fuat Erbil'in atanmasına karar  verildi.
 
Açıklamada şöyle denildi:
 
"19.11.2014 tarihinde duyurulan T. Garanti Bankası'nın çıkarılmış sermayesinin %14,89 nispetinde ve TL 625,380,000 nominal değerdeki hisselerin BBVA tarafından Doğuş Grubundan satın alınması konusunda taraflar arasında imzalanan anlaşma hükümlerine uygun olarak devir işlemleri tamamlanmıştır.  Devir sonrasında BBVA'nın Garanti Bankasındaki hissedarlık oranı %39.9'a ulaşmıştır.  Doğuş Grubunun toplamda Garanti Bankası'ndaki hissedarlık oranı %10'a inmiştir. Hisse başına BBVA devir sırasında TL 8,765 satın alma bedeli ödemiş bulunmaktadır.  Buna ek olarak Nisan 2015'de Garanti Bankası tarafından dağıtılan temettüden Doğuş Grubuna hisse başına ödenen TL 0,135 de dikkate alındığında 19 Kasım 2014'te yapılan açıklamada belirtildiği gibi hisse başına toplam TL 8,90'lık bir bedel ödenmiş bulunmaktadır. 
 
Hissedarlarımızdan gelen yukarıdaki açıklamanın dışında Bankamız Yönetim Kurulu devir işlemleri sırasında aşağıdaki hususları karara bağlamıştır:
 
(i) Çıkarılmış sermayenin %14.89'u nispetindeki payların Doğuş Grubu mensuplarından BBVA'ya devrinin onayına ve pay defterine işlenmesine
 
(ii) Daha önce Angel Cano Fernandez ve Manuel Castro Aladro'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Maria Isabel Goiri Lartitegui ve Javier Bernal Dionis'in atanmalarına  ve

(iii) Genel Müdür Ergun Özen'in 2 Eylül 2015 tarihi itibari ile istifası ile boşalacak olan Genel Müdürlük pozisyonuna gerekli yasal başvuru ve izinlerin alınmasını takiben Ali Fuat Erbil'in atanmasına karar verilmiştir."

Ali Fuat Erbil kimdir?

Garanti Bankası GMY


Ali Fuat Erbil Genel Müdür Yardımcısı Bireysel Bankacılık ve Dağıtım Kanalları 1968. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilkent Üniversitesi (MBA), İstanbul Teknik Üniversitesi Bankacılık ve Finans Doktorası mezunu. Çeşitli özel sektör kuruluşları ve bankalarda yönetici olarak görev yaptıktan sonra 1997'de Garanti'ye Dağıtım Kanalları Birim Müdürü olarak katıldı. 1999 yılında bugünkü görevine atandı. Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ, Garanti Portföy Yönetimi AŞ ve T.Garanti Bankası AŞ Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.