Finansbank, 14 Aralık 2015 tarihinde The European Fund For Southeast Europe S.A. SICAV-SIF (EFSE) ile KOBİ'lerin finansmanında kullanılmak üzere 15 milyon Avro tutarinda sözleşme imzaladı.

Finansbank'tan yapılan açıklamada ''7 yıl vadeli temin edilen kredinin %50'si tarımsal finansmanın yanısıra kalkınmada öncelikli bölgelerdeki KOBİ'lerin yatırım finansmanı ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılacaktır. Kredi, bugün Bankamız kaynağına girmiştir.'' denildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.