Finansbank sermayesini yüzde 25 oranında bedelli artırma kararı aldı, artırılan kısım borsada halka arz edilecek.

Finansbank 2.835.000.000TL olan mevcut çıkarılmış sermayesinin 3.550.000.000 TL'ye kadar çıkarılması için karar aldı. Finansbank sermayesinin yüzde 25,22 oranına denk gelen 715.000.000 TL bedelli artırılacak kısmın, ortaklara rüçhan hakkı kullandırılmadan halka arz edilmesine karar verildi.

Finansbank'tan yapılan KAP açıklaması şöyle:

''Bankamız Yönetim Kurulu tarafından; Bankamız hisselerinin bir bölümünün halka arz edilmesine hususunda ilk taslağı hazırlanan izahnameyle birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve bu çerçevede halka arzın esas olarak,

a. Bankamızın 2.835.000.000.- TL olan mevcut çıkarılmış sermayesinin 715.000.000.- TL'ye kadar arttırılarak 3.550.000.000.- TL'ye kadar çıkarılması, 
b. 715.000.000.-TL'ye kadar arttırılacak sermayenin bedelli artırılması ve artırılan tutarın nakden tahsil edilmesi, 
c. Halka arzın mevcut hissedarların rüçhan haklarının tamamının, TTK ve SPK mevzuatı uyarınca kısıtlanması ve çıkarılacak sermayenin SPK düzenlemeleri uyarınca halka arz yoluyla ihraç edilmesi suretiyle gerçekleştirilmesine; 
Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına; halka arzı yürütmek üzere Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine;Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu dahil gerekli başvuruların yapılmasına; fiyatlama yönetiminin Yönetim Kurulu tarafından bilahare belirlenmesine karar verilmiştir.''

YÜZDE 0,19'U HALKA AÇIK

Finansbank'ın halka arz kararının açıklanmasının ardından FİNBN koduyla işlem gören hisseler yüzde 5 primle 3,15 TL'ye yükseldi. Finansbank halen yüzde 0,19 oranında halka açıklık oranıyla Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Dolaşımdaki hisse adedi ise 5.372.546 adet.

NBG PAYINI AZALTACAK

NBG, Finansbank'ın rüchan haklarını kısıtlayarak sermaye artırımına gideceğini Atina Borsası'na da bildirdi.

Yunanistan'ın en büyük bankası National Bank of Greece, Türkiye'deki bağlı ortaklığı Finansbank'ın rüchan haklarının kısıtlanması yoluyla sermaye artırımına gireceğini Atina Borsası'na da bildirdi. 
   
NBG yaptığı açıklamada, sermaye artırımının AB'ye sunulan ve onaylanan Finansbank'taki hisse oranının 2015 sonuna yüzde 60'a indirilmesi planının parçası olduğu ifade edildi. NBG'nin ve bağlı ortaklıklarının Finansbank'ta payı hali hazırda yüzde 99,81 seviyesinde.