Finansbank mevcut sermayesinin 165 milyon TL bedelsiz artırılmasına karar verdi.

Finansbank, sermayesinin 165 milyon TL bedelsiz artırılarak 3 milyar TL'ye çıkarılmasına ve gerekli işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesi kararı aldı.

Konu ile ilgili olarak KAP'a yapılan açıklama şöyle:

''Bankamız Yönetim Kurulu'nca, Bankamızın 12.000.000.000.-TL. olarak belirlenen Kayıtlı

Sermaye Tavanı içerisinde kalmak üzere; 2.835.000.000.-TL. olan  çıkarılmış sermayemizin 165.000.000.- TL bedelsiz artırılarak 3.000.000.000.-TL.'ye yükseltilmesine, bedelsiz sermaye artış tutarının 141.750.000.- TL.'lik kısmının 2014 yılı 1. kar payından, 23.250.000.-TL'lik kısmının ise iştirak ve gayrimenkul satış fonundan karşılanmasına, bedelsiz sermaye artışı sebebiyle ihraç edilecek kaydi payların, pay sahiplerine Sermaye Piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına; gerekli izinleri almak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer Kurumlara başvurulmasına ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.''