Finansbank ve Finansal Kiralama'da pay alım teklifi SPK tarafından onaylandı.

Finans Menkul Değerler tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Finansbank ve Finans Finansal Kiralama ile ilgili pay alım tekliflerinin SPK'ca onaylandığı bildirildi.

Yapılan açıklamalar şöyle;

* Finansbank A.Ş.'nin sermayesinin ve oy haklarının %99,81'ini temsil eden 2.994.228.649,28 TL nominal değerli payların Qatar National Bank S.A.Q. ("QNB")  tarafından 15.06.2016 tarihinde iktisap edilmesi sonucunda yönetim kontrolünün QNB'ye devrolması sebebiyle Finans Yatırım Menkul Değerler aracılığı ile 17.06.2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") pay alım teklifi kapsamında başvuruda bulunulmuştur.

Başvuru çerçevesinde Kurul tarafından 04.10.2016 tarihinde onaylanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formu ekte yer almaktadır. Ayrıca Pay Alım Teklifi Bilgi Formu www.finansbank.com.tr ve www.finansonline.com internet adreslerinde ilan edilecektir. Pay Alım Teklifi işlemleri 07.10.2016 ile 20.10.2016 tarihleri arasında 10 işgünü boyunca gerçekleştirilecektir.

Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun 7. Maddesinde açıklandığı üzere; Pay Alım Fiyatı 1 TL nominal değerli pay için 4,8033 TL olarak belirlenmiştir.

** Finansbank A.Ş.'nin sermayesinin ve oy haklarının %99,81'ini temsil eden 2.994.228.649,28 TL nominal değerli payların Qatar National Bank S.A.Q. ("QNB") tarafından 15.06.2016 tarihinde iktisap edilmesi sonucunda Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin ("Şirket") yönetim kontrolünün dolaylı yoldan QNB'ye devrolması sebebiyle Finans Yatırım Menkul Değerler aracılığı ile 23.06.2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") pay alım teklifi kapsamında başvuruda bulunulmuştur.

Başvuru çerçevesinde Kurul tarafından 04.10.2016 tarihinde onaylanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formu ekte yer almaktadır. Ayrıca Pay Alım Teklifi Bilgi Formu www.finansleasing.com.tr ve www.finansonline.com internet adreslerinde ilan edilecektir. Pay Alım Teklifi işlemleri 07.10.2016 ile 20.10.2016 tarihleri arasında 10 işgünü boyunca gerçekleştirilecektir.    

Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun 7. Maddesinde açıklandığı üzere; Pay Alım Fiyatı 1 TL nominal değerli pay için 4,1818 TL olarak belirlenmiştir. İlgili fiyat tespit raporu bu açıklamanın ekinde paylaşılmıştır.