Yatırım Yeri tarafından derlenen habere göre, SPK Haftalık Bülteni'nde Finansbank hissesinde piyasa bozucu işlemler kapsamında iki kişinin savunmalarına başvurulacak.

SPK Haftalık Bülteni yayımlandı. Bültene göre, Finansbank hissesinde 10/08/2015-26/08/2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde Filiz Ünver ve Sabahaddin Demircan adlı şahısların gerçekleştirdikleri işlemlerde piyasa bozucu eylemlerin tespit edilmesi nedeniyle savunmalarının alınmasına Kurul karar verdi.

SPK'nın açıklaması şöyle:

Finansbank A.Ş. (FINBN) pay piyasasında 10.08.2015-26.08.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 104 üncü maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda; Filiz ÜNVER ve Sabahaddin DEMİRCAN adlı şahısların FINBN pay piyasasında gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin olarak VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentleri kapsamında savunmalarının alınmasına karar verilmiştir.