Borsa İstanbul, Feniş Alüminyum'u gayri faal olması sebebiyle Borsa kotundan çıkardı.

Borsa İstanbul tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Feniş Alüminyum'un Borsa kotundan çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi.

Yapılan açıklama şöyle;

Payları Borsamızın Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Feniş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak Borsamız tarafından 01/12/2016 tarihinde, Borsanın 30/11/2015 tarihli duyurusu ile faal hale gelmesi için 30/11/2016 tarihine kadar süre verilen Şirketin, 30/11/2016 tarihi itibariyla gayri faal olduğu anlaşıldığından, Kotasyon Yönergesi'nin 23/1-c maddesi  kapsamında Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.