Firma, Türkiye’de ve bölgelerinde büyüme stratejileri" style="color:#002233; text-decoration:none;" href="https://www.yatirimyeri.com/arsiv/buyume-stratejileri.html">büyüme stratejileri çerçevesinde belirli sektörlerde firma satın alımları yaparak büyümeyi planlıyor.

Özellikle dökme veya torbalı kimyevi ve madeni yükün dahili gemi nakliyesi, liman tahmil/tahliyesi, ara nakliyesi, depolanması, torbalanması ve 3 bine yakın noktaya sevkiyatı olmak üzere entegre lojistik çözümler üreten Etis Lojistik, Türkiye’de ve bölgesinde büyümeyi hedefliyor. Firma, bu doğrultuda en geç 2014 yıl başına kadar uluslararası operasyonel kabiliyeti kazandıracak forwarding altyapısına sahip bir şirket satın almayı planlıyor.

Firmalarının optimum lojistik çözümü temini için insan kaynakları ve IT altyapılarıyla gemi, demiryolu, kara nakliyesi modlarını entegre olarak kullandığını anlatan Etis Lojistik Genel Müdürü Erdal Kılıç, Türkiye’de ve bölgelerinde büyüme stratejileri" style="color:#002233; text-decoration:none;" href="https://www.yatirimyeri.com/arsiv/buyume-stratejileri.html">büyüme stratejileri çerçevesinde belirli sektörlerde firma satın alımları yaparak büyümeyi planladıklarını söyledi. En geç 2014 yılı başına kadar firmalarına özellikle uluslararası operasyonel kabiliyeti kazandıracak forwarding altyapısına sahip bir şirketi satın almayı planladıklarını anlatan Kılıç, “Bu yıl içinde ise yurtiçinde gerekli sayıda bölgesel transfer depoları açarak, kapsayıcı bir lojistik ağ kurmak ve B2B müşterilerinin lojistik ihtiyaçlarına optimum çözümler sağlamak istiyoruz. Böylece sektörel çeşitliliği ve bölgesel dağıtım imkânları ile toplam pazar penetrasyonumuzu artırmış olacağız” dedi. Aynı zamanda geçen yıla oranla cirolarında da yüzde 30’luk bir artış amaçladıklarının altını çizen Kılıç, “2013 yılında, stratejik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda yeni yatırımlarla hizmet ağımızı ve çeşitliliğimizi artıracağız. Müşterilerimize entegre lojistik çözümler sunmak, kaynaklarımızı verimli ve etkin kullanmak, paydaşlarımıza olan sorumluluklarımızı yerine getirmek gibi de çok önemli bir misyona sahibiz” ifadelerini kullandı.

2012 yılında hazırladıkları orta ve uzun vadeli stratejik planlarına uygun olarak kurumsal yapılanmalarını tamamladıklarına da değinen Kılıç, çalışanlarının niteliklerini artıracak eğitim programlarını başlattıklarını ve her türlü müşteri talebini karşılayacak şekilde bilişim ve iletişim altyapı yatırımlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Mevcut altyapılarıyla gelecekte sektörün güçlü ve etkin oyuncularından biri olmayı planladıklarını ileten Kılıç, “Diğer taraftan, mevcut operasyonlarımızın verimliliğini artırarak, işletmemize ve müşterilerimize fayda sağladık. Bu süreçte hizmet sağladığımız müşteri sayımızı ve taşıma kapasitemizi de yükselttik. Rakamsal olarak ise yüzde 10 oranında büyüme yakaladık” açıklamasını yaptı.

244 personelle hizmet veriyor

Erdal Kılıç, lojistik hizmetleri sunmak amacıyla 2007 yılında kurulan Etis Lojistik’in 2010 yıl sonunda Gübretaş, Suudi Arabistan menşeli Nesma Holding ve Etis Denizcilik ortaklığında kurulan Negmar Denizcilik Yatırım’ın iştiraki olarak faaliyetlerine devam ettiğini hatırlattı. Firmalarının 2011 yılı itibarıyla yedi liman ve yurtiçi lojistik merkezlerinde 1.65 milyon ton yük elleçlediğini kaydeden Kılıç, “Etis Lojistik, önemli bölümü dökme ve/veya torbalı kimyevi ve madeni yükün dahili gemi nakliyesi, liman tahmil/tahliyesi, ara nakliyesi, depolanması, torbalanması ve 3 bine yakın noktaya sevkiyatı dahil entegre lojistik çözümler üretirken, optimum lojistik çözümü için nitelikli insan kaynakları ve etkin IT altyapısı ile gemi, demiryolu, kara nakliyesi modlarını entegre olarak kullanıyor” şeklinde konuştu. Kılıç, firmalarının 244 personeli ve yaygın bölge ağı ile lojistik sektöründe büyümeye devam ettiğini sözlerine ekledi.