Emlak Konut A.Ş. açıklaması;Şirketimiz projelerinden,  Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. taahhüdü altında bulunan "İstanbul Şişli Ayazağa 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Maslak 1453)'nde "10622 Ada 2 Parsel OC ve OD Bloklar ile Bu Bloklara Ait Altyapı İşleri"nin Kısmi
Geçici Kabulü yapılmış olup "Kısmi Geçici Kabul Tutanağı" 04.01.2017 tarihinde onaylanmıştır.