Deutsche Bank Grubu, Halkbank hisselerinin sahip olunmadan açığa satıldığı iddiasının asılsız olduğunu bildirdi

Deutsche Bank Grubu'nun konu ile ilgili açıklamasında şu bilgiler verildi:

"Deutsche Bank Grubu hakkında, 9 Ocak 2014 tarihinde birkaç yayın organında yer verilen, 16 - 27 Aralık 2013 tarihleri arasında "Halkbank hisselerinde açığa satış" ve "Halkbank'ın itibarını düşürmek istediler" başlıklı asılsız haberler üzerine aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duyulmuştur.

Öncelikle belirtmek isteriz ki

 - Deutsche Bank nezdinde saklanan Halkbank hisse senetlerinin çok büyük çoğunluğu Bankanın kurumsal müşterilerine aittir.

 - Asılsız haberlerde bahsedilen dönemde, Deutsche Bank nezdinde saklanan Halkbank hisse senetlerinin saklama bakiyesi 187 milyon adet ile 181 milyon adet arasında seyretmiştir. Dolayısıyla, Halkbank hisselerinin sahip olunmadan açığa satıldığı iddiası asılsızdır.

- Saklama bakiyesindeki bu değişim müşterilerimizin olağan alım-satım işlemlerinin bir sonucudur.  16-27 Aralık arasındaki dönemde aracı kurumun büyük çoğunluğu müşterilere ait olarak gerçekleştirdiği bu hissedeki işlem hacmi pazar payı ortalama %3,3 civarındadır. Sözkonusu dönemde Deutsche Bank iştirakleri nezdinde herhangi bir "blok işlem" de bulunmamaktadır.

- Bu meyanda, Deutsche Bank grubunun Halkbank hisse fiyatlarını etkileyici ölçekte işlemlere aracılık ettiği düşünülemez.

Konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Deutsche Bank grubu üyelerinden Deutsche Bank A.Ş. "yerel ve global ölçekte faaliyet gösteren kurumsal yatırımcılara" ve "global saklama kuruluşlarına" menkul kıymet saklama hizmeti vermektedir. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. ise Borsa İstanbul piyasalarında menkul kıymet aracılık hizmetlerini yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara sunmaktadır.

Sözü geçen Halkbank hisselerinin çok büyük bir çoğunluğu yukarıda bahsedilen saklama hizmetinden yararlanan kurumsal yatırımcılara aittir. Saklama bakiyeleri yatırımcıların kendi inisiyatifleriyle yaptıkları alım satım işlemlerinin sonucu olarak değişiklik göstermektedir. Haberde bahsedilen tarihler arasında yüzlerce kurumsal yatırımcıya ait ve Deutsche Bank A.Ş. nezdinde saklanan, Halkbank hisselerinin, saklama bakiyesi yaklaşık 181 milyon ile 187 milyon adet arasında değişmiştir. Söz konusu bakiye bilgileri halka açık olup, veri yayın kuruluşları aracılığıyla izlenebilmektedir. MKK kayıtlarından da detaylı olarak izlenebilecek bu değişim, olağan alım-satım işlemlerinin bir sonucu olarak tezahür etmiştir ve başından sonuna düzenleyici kurumların gözetim ve denetimine tabidir.

Aynı yayın kuruluşlarının haberlerinde ayrıca, benzer tarihlerde "blok satışlar yapıldığından" bahsedilip, söz konusu blok satışların "Halkbank'ın itibarını düşürme amacıyla yapıldığı izlenimi yarattığı" iddia edilmektedir. Halbuki söz konusu dönemde, Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Halkbank hisselerinde gerçekleştirilen herhangi bir blok işlem bulunmamaktadır. Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda gerçekleşen diğer işlemlerde de olağanın dışı bir durum gözlenmemiştir. 16-27 Aralık tarihleri arasında Deutsche Securities'in aracılık yaptığı işlemler, Halkbank hisselerindeki işlem hacminin ortalama % 3.3'ü civarındadır. Şüpheye mahal vermemek adına tekrar belirtmek gerekir ki, sözü geçen işlemlerin çok büyük bir kısmında da nihai taraf, Deutsche Bank iştiraklerinin hizmet verdiği çok sayıda kurumsal yatırımcılardır.

Sonuç olarak, söz konusu işlemler Deutsche Bank'ın kurumsal müşterileri tarafından piyasa koşullarında ve her türlü denetim ve gözetime tabii olarak gerçekleştirilmiştir. İşlemlerin boyutu piyasa ölçeğinde olağan düzeydedir. Söz konusu işlemlerin, Bankamız itibarına yönelik asılsız iddialara kaynak yapılması üzüntü vericidir."