Denizbank hakkında verilen idari para cezasının iptali için açtığı davanın reddedildiğini duyurdu.

Rekabet Kurulunca, mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri alanında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiği belirlenmesi ile Denizbank’a 23.055.396,00 TL ceza verilmesine karar verilmişti. Bunun üzerine  Denizbank idari para cezasının iptali talebiyle Ankara 2. İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma istemli olarak dava açtı.
 
Denizbank KAP’a yaptığı açıklamada iptal davasının tebliğ edilen mahkeme kararı ile reddedildiğini  ve Danıştay’a gidileceğini duyurdu.

İşte Banka'dan yapılan o açıklama;

Rekabet Kurulu'nun Bankamız aleyhine vermiş olduğu idari para cezasının iptali talebiyle Ankara 2. İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma istemli olarak dava açıldığı duyurulmuştu.

Söz konusu iptal davasının tebliğ edilen mahkeme kararı ile reddedildiği öğrenilmiş olup karar Danıştay'da tarafımızca temyiz edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.