Dardanel alacaklı bankalarla uzlaşarak, ödemelerine başladı.

Dardanel tarafından KAP'a yapılan açıklamada, alacaklı bankalarla uzlaşmaya varıldığı bu kapsamda ödemelere başlandığı bildirildi.

Şirketten gelen açıklama şöyle;

Şirketimiz ile alacaklı bankalarımız (Vakıfbank, İş Bankası, T. Kalkınma Bankası, Tasfiye Halinde Emlak Bankası ve RCT Varlık Yönetimi A.Ş.) arasında sürdürülen müzakereler sonucunda;

- Mülkiyeti alacaklı bankalarımızda bulunan arazilerden 2 adet parselin mülkiyetin sahibi bankalar tarafından müteahhit firmaya devredilmesi, 

-  Söz konusu devir karşılığında müteahhit firmanın arazi bedeli olarak mülkiyet sahibi bankalara 5.800.000.- USD ödemesi, geri alım hakkının kullandırılması karşılığı olarak da şirketimize, müteahhit firmanın 1.900.000.- USD ödeme yapması, şirketimizin aldığı bu meblağı, şirketimizin nakdi borcuna mahsuben alacaklı bankalarımıza ödemesi, 

- Bu suretle şirketimizin T. Kalkınma Bankası AŞ'ne olan nakdi borcunun tamamen ödenerek kapatılması, 

- Diğer bankalara kalan nakdi borcumuza mahsuben her ay sonu itibariyle 10 ay boyunca ayda 216.666.- USD ödeme yapılması, 

- Bakiye kalan tüm banka borcumuzun tutarının 23.566.400,94.- USD vadesinin 30.06.2017 olarak belirlenmesi 

- Mülkiyeti bankalarımızda olan diğer gayrimenkullerimizin geri alım hakkımızın kullanım süresinin son tarihinin 31.12.2017 olarak belirlenmesi şeklindeki ana hususlar itibariyle tüm alacaklı bankalarımız ile uzlaşmaya varılmıştır. Bu çerçevede hazırlanan Protokol metni imzaya açılmış olup bu metin kapsamında şirketimizin ödemeleri bugün itibari ile başlamış ve müteahhit firmaya tapunun devri ile beraber tüm ödemeler tamamlanmış olacaktır.