Citibank Overseas Investment, 380 milyon TL nominal tutarlı Akbank payının kaydı için MKK'ya başvurdu.

Citibank Overseas Investment Corporation, 380 milyon TL nominal tutarlı Akbank payının kaydı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:I, No:40 sayılı Tebliği’nin 8’nci maddesi gereğince, hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan başvurular KAP'ta yayınlandı.