Afyon ve Eskişehir fabrikalarında yaptığı yatırımlarla beyaz çimento kategorisindeki ağırlığını artırmayı hedefleyen Çimsa, 2017 için şimdiden çıtayı yükseltmiş durumda.

Çimsa, dünya beyaz çimento pazarında en büyük üç büyük oyuncudan biri. Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay, "inovasyon yaklaşımına ve yenilikçi ürünlere ağırlık ve­riyoruz. Bugün beyaz çimento ve özel ürün­ler alanında 60'm üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz" derken genç şirketin kısa sürede yakaladığı başarıya dikkat çekiyor. 1972 yılında Mersin'de kurulan Çimsa, beş entegre fabrikası, bir öğütme tesisi, bir terminal ve bir paketleme tesisine sahip. Yıllık toplam 5,5 milyon ton klinker üretim kapasitesiy­le yedi terminalli bir uluslararası çimento üreticisi aynı zamanda. 2015 yılında toplam ihracatının yüzde 31'i gri çimento, yüzde 69'u beyaz çimento üzerinden gerçekleşti. Şule Laleli’nin Fortune Türkiye’deki haberine göre şirketin kendine belirlediği operasyonel mükemmelliği sağlama, sürdürülebilirlik, müşteri ve pazar odaklılık, kârlı büyüme stratejileri önemli yatırımları öne çıkardı.

Satış gelirini 2016'nın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 253,6 milyon TL'ye yükselten Çimsa'nın net kârı ise yüzde 11 arttı ve 47,4 milyon TL'ye yükseldi. Bu hızlı ve kârlı başlangıca ise iki dev yatırım eşlik etti: Afyon'da bu yıl devreye alınma­sı planlanan ve 165 milyon dolar yatırımla gerçekleşecek Afyon Çimento fabrikası ile 55 milyon dolar yatırımla projelendirilen Çimsa Eskişehir fabrikası. Eskişehir fabrikası böylece hem gri hem de beyaz klinker üretecek şekilde yeniden yapılandırılmış olacak. 2015 yılının son çeyreğinde başlayan yatırım, 2017 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak. Çimsa'nın yıllık beyaz klinker üretim kapasitesi 1 milyon 565 bin tona çıkacak.

60'tan fazla ülkeye beyaz çimento ve özel ürünler ihracatı yapan şirket için Ortadoğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Amerika en büyük ihracat bölgeleri. Özhatay, Çimsa'nın rakiple­rinden farkının inovasyon ve Ar-Ge yatırım­larına dayandığını söylüyor ve "2000 yılından beri Mersin fabrikası bünyesindeki çimento Ar-Ge merkezimiz rakiplerimiz karşısında bizi güçlü kıldı" diyor. Merkezin temelde üç önemli özelliğini ise "Yeni ürün geliştirme programları hazırlayarak üretim, pazarlama ve kalite birimleriyle çalışmaları son ürün haline getirmek, satış destek hizmetleri ve pazarın gelişimi için katma değer yaratmak" olarak açıklıyor. Gerçekten de sektördeki şirketlerin çoğunun net satışlarında ya da kârında gerile­me gördüğü 2015 yılında Çimsa her ikisini de artırmayı başardı.

Çimento sektörünün ekonomiye olan katma değeri ise diğer sektörlerle kıyaslandığında yükselişte. 2015 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 15-20 oranında gözlenen hacim artışları sektöre yönelik olumlu beklentileri öne çıkarı­yor. Halk Yatırım analistleri, çimento fiyat­larının son dönemde stabil kalmasına karşın, elektrik ve yakıt gibi girdi fiyatlarının sabit kalmasını çimento şirketlerinin marjlarındaki iyileşmenin ana nedenleri olarak sayıyor­lar. Analistler özellikle maliyet tarafındaki olumlu görünüm ve sektörde son dönemde gözlemlenen fiyat artışlarının devam ettiği sürece, çimento sektörüne yönelik olumlu gidişatın devam edeceği görüşünde. Üçüncü havalimanı, üçüncü köprü, Avrasya Tüneli ve Kanal İstanbul gibi mega projelerin yanı sıra, kentsel dönüşüme tabi olan konut projeleri de inşaat sektörünü destekliyor. Birçok analist Borsa İstanbul'da yer alan diğer sınai şirketle­re oranla çimento şirketlerini daha korunaklı görüyor. Halk Yatırım'ın paylaştığı değerlen­dirme ise Çimsa'nın kazançlı çimento şirket­lerinden biri olarak yatırımcısına kazandırdığı yönünde. Şirketin denizaşırı ülkelere ihracat yapma kapasitesinin arttığına, güçlü network ağı ve yaptığı yatırımlar sonrası beyaz çimento üretme kapasitesinde artış gerçekleştirdiğine dikkat çekiliyor.

Sektörü değerlendiren Özhatay ise 2016'da 2015 yılına paralel bir seyir bekliyor ve şu bilgileri paylaşıyor: "Çimento ve klinker ihra­catı 2015 yılında geçen seneye göre yüzde 5 oranında düştü ve 10,2 milyon ton olarak ger­çekleşti. 2016 yılında sektörün geçtiğimiz yıla paralel seyir izleyeceğini düşünüyorum." İnşa­at sektörünün gelişim açısından önemli ivme içinde olduğuna da değinen Özhatay, "İnovasyonun yön verdiği marka projeler birbiri ardına yükseliyor. Türkiye'de, Batı ülkelerine göre, yapı kimyasallarının üretim ve tüketimi henüz oldukça yeni. Ancak inşaat sektörün­de çağdaş yapılaşmanın önem kazanması, bizim gibi teknoloji ve Ar-Ge gücüne sahip firmaların yapı kimyasalları alanında yenilikçi ürünlere imza atması, sektörün geleceği adına umut veriyor" diyor.

Çevreye zarar verdiği konusunda eleştiri oklarına hedef olan çimento sektöründe sürdürülebi­lirlik önemli bir gündem konusu. Özhatay, sektördeki en önemli değişikliği, fosil yakıtla­rın kullanımının azaltılması ve alternatif yakıt kullanımının artması olarak anlatıyor. Çimen­to fabrikalarının alternatif yakıt kullanımına yatırım yaptıklarının altını çiziyor. Bunun yanı sıra katkılı çimento kullanımının artırılması, elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi, tedarik zincirinin optimize edilmesi ve inovasyon gibi konuların da gündem­de yer aldığını söylüyor.

Çimsa sürdürülebilirlik odaklı çalışmalara 2013 yılında başladı. 2015 yılında, yurtiçinde 11,95 milyon doları sürdürülebilirlik, çevre, iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere, toplam 26 milyon dolar tutarında yenileme, idame ve modernizasyon yatırımı gerçekleştirdi. Fab­rikalarda alternatif yakıt miktarını artırdı ve kullanım oranını yüzde 7,11'e yükseltti. Top­lam elektrik tüketimini yüzde 2 azalttı. 2015 yılında Eskişehir fabrikası ikinci fırınında 11 futbol sahası hacminde, 47 bin 600 ton atık yakılarak ısıl enerjinin yüzde 30,6'sı atıklar­dan karşılandı. Özhatay, "Su, enerji maliyet­leri, emisyonlar, tedarik zinciri konularında sektöre öncülük eden aksiyonlar alma konu­sunda gayret gösteriyoruz. İş süreçlerimizde kaynakları verimli kullanmak, atıkları enerji ve hammadde olarak geri kazanmak, yenilene­bilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak, yol haritamızın önemli maddelerini oluşturuyor" diyor.

Çimsa'nın rekabetteki bir diğer gücü de iş modeli. Türkiye'de üretim ve ihracat yapma­nın ötesinde, yurtdışındaki yapılanması ile toplam yedi terminalinde müşterinin istedi­ği zamanda istediği ürünü temin edebilme esnekliğine sahip. Bu terminaller, Hamburg (Almanya), Trieste (İtalya), Sevilla ve Alicante (İspanya), Gazimağusa (KKTC), Kös­tence (Romanya) ve Novorossiysk'te (Rusya) bulunuyor. Terminal yapılanmasının olmadığı pazarlarda ise en etkin lojistik kanallarını kul­lanıyor. Yurtiçinde satışlarının büyük kısmını Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde ger­çekleştiriyor. Özellikle Eskişehir fabrikasında yapılan yeni yatırımlar, bu pazarlara ulaşma kolaylığı sağlayacak.

Türkiye çimento sektöründe tek kadın genel müdüre sahip şirket unvanına sahip olan Çimsa, kendi sektöründe ortalamanın üzerinde kadın çalışa­na sahip. Çimsa'nın üst yönetiminde kadın yönetici oranı yüzde 50'ye yaklaşırken, şirket bu veriyle sektördeki önde gelen rakiplerini geride bıraktı. Üst yönetim düzeyinde cinsi­yet eşitliği oranı şirketin diğer alanlarına da yanısıyor. 2014 yılında beyaz yaka çalışanlar­dan yüzde 20'si kadındı. 2015 yılı içerisinde yeni mezun çalışan grubunda en az iki kadın istihdam edilmesi, süreç iyileştirme mühendisi olarak üretim sahalarında çalışan beş kadın çalışandan en az birinin lider pozisyonuna atanması ve alınacak kadın stajyer oranının 2014 alımına göre yüzde 25 artırılması gibi İK uygulamaları dikkat çekti.

2014 yılından beri genel müdür olarak görev yapan Özhatay da İK alanında sektörde ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceklerinin altını çiziyor. Özhatay, üniversiteden yeni me­zun olan ve çimento sektörüyle ilk kez tanışan genç profesyoneller için hayata geçirdikleri 'Yeni Çimsalılar Gelişim Programı"nı devam ettirdiklerini söylüyor. Çimsa'nın 'yüksek performans kültürü oluşturmak' yönündeki vizyonu doğrultusunda geliştirilen programla yeni mezunlara, şirkete fayda sağlayabilecekleri alanda yol göstermeyi hedeflediklerine değiniyor.

44 senelik şirket Çimsa, Türkiye'de beş çimento fabrikası, global terminal yapılanması ve geniş dağıtım ağı ile beyaz çimento ticare­tinde dünya liderliğine oynuyor. Oyun alanını daha da genişletecek formülleri ise İK, Ar-Ge ve inovasyonla farklı kulvarlara taşımaya niyetli görünüyor