Ekonomi Bakanlığı'nın, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği yürürlüğe girdi.

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında,  taze ve kuru sarımsakta tonu 3-4 bin dolar  altında olanlar ancak Ekonomi Bakanlığı'nca düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek

Ekonomi Bakanlığı'nın, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, taze ve kuru sarımsakta tonu 3-4 bin dolar altında olanlar ancak Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek. 

Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenecek, üçüncü kişilere devredilemeyecek. Sarımsağın ithalatıyla ilgili gözetim belgesinin aslı, ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi  belge sahibi tarafından, gözetim belgesinin geçerlilik süresi bitiminden itibaren 10 iş günü içinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilecek.

Başvuru sahibinin, tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda  tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibarıyla sona ermiş gözetim belgesinin veya belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunlu olacak. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenemeyecek.