BTK, Doğan TV'yi hizmet kalitesi yükümlülükleri ile ilgili olarak uyardı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), Doğan TV'yi hizmet kalitesi yükümlülükleri ile ilgili olarak uyardı. BTK'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi."5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 52'nci maddesi, Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 5'inci
maddesinin ikinci fıkrası ile 7'nci ve 9'uncu maddeleri, İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliğinin 8'inci ile 10'uncu maddeleri ve ilgili diğer mevzuat kapsamında 2016 yılının birinci çeyrek dönemine ilişkin Doğan TV AŞ'nin internet hizmet kalitesi ölçümlerinin değerlendirilmesi sonucunda veri aktarım hızı ölçütüne ait 8192/800 Kbps’e kadar paketi için "Gönderme için ortalama veri aktarım hızı" 600 Kbit/sn olması gerekirken 2016 yılı Ocak ayında 596 Kbit/sn olarak gerçekleştiği 16384/800 Kbps’e kadar paketi için “İndirme için ortalama veri aktarım hızı” 12.288 Kbit/sn olması gerekirken 2016 yılı Ocak ayında 11.592 Kbit/sn olarak gerçekleştiği görülmüş olup, Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmecilerden tebliğ veya Kurul kararı ile belirlenenler Ek-3'teki ölçütlere ilişkin hedeflere uymakla ve verileri Kuruma göndermekle yükümlüdür." hükmüne aykırı olacak şekilde 2016 yılının birinci çeyrek döneme ait hedef değerleri sağlayamayan Doğan TV AŞ hakkında Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan, "İşletmecinin bir takvim yılı içindeki herhangi bir raporlama döneminde hizmet kalitesi ölçütlerine ilişkin bir veya daha fazla hedef değeri sağlayamaması durumunda Kurul tarafından kabul edilen haklı nedenleri olmaması halinde işletmeci bir defaya mahsus yazılı olarak uyarılır ve ilgili raporlama döneminde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediği Kurum internet sayfasında bir ay süreyle duyurulur" hükmü çerçevesinde yazılı olarak uyarılması ve internet servis sağlayıcılığı hizmet kalitesi ölçütlerine ilişkin hedef değerleri sağlayamadığının bir ay süre ile Kurum internet sayfasında yayımlanması hususlarına karar verilmiştir."