Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat bankalarının ilk 6 aylık karı yüzde 18 azaldı.

BIST'de işlem gören mevduat bankalarının 2014 yılının ilk altı aylık bölümünde net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 geriledi ve 8,6 milyar TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği'nin raporuna göre, Haziran 2014'de yıllık bazda özkaynak karlılığı bir önceki çeyreğe göre 1,2 puan gerileyerek yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti.

Raporda şu bilgiler verildi:

"Haziran 2014 itibariyle, BIST'de işlem gören mevduat bankası sayısı 12 olmuştur. Bu bankalar, 8.410 şube ve 149.969 personel ile sektördeki şubelerin yüzde 76'sına sahiptirler ve personelin yüzde 75'ini istihdam etmektedirler. 
BIST'de işlem gören mevduat bankalarının, Haziran 2014 itibariyle, sektör toplam aktifleri içindeki payı bir önceki çeyreğe göre değişmeyerek yüzde 74 olurken, toplam krediler içindeki payı yüzde 77 ve toplam mevduat içindeki payı yüzde 82 olmuştur.

BIST'de işlem gören mevduat bankalarının toplam aktifleri, Haziran 2014 itibariyle bir yıl önceye göre yüzde 18 artarak, 1.283 milyar TL'ye yükselmiştir. 

2014 yılının ilk yarısında likit aktifler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 büyümüştür. İlk çeyreğin ardından ikinci çeyrekte de para piyasasından alacaklar kalemindeki yüksek oranlı büyümenin devam ettiği görülmektedir. Aynı dönemde menkul değerler cüzdanı yüzde 8, krediler ise yüzde 18 oranında artmıştır. Kredi büyümesi bilanço büyümesi üzerinde belirleyici rol oynamaya devam ederken, son alınan önlemlerin yansıması ile bir miktar yavaşlamıştır.  

Yıllık bazda bakıldığında, kredilerin toplam aktifler içindeki payı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan artarak yüzde 64 olarak gerçekleşmiştir. Toplam kredilerin yüzde 1,1'i (9,4 milyar TL) bankanın dahil olduğu risk grubuna aittir. Takipteki kredilerin yıllık artış oranı bir önceki çeyreğe göre değişmeyerek yüzde 22 olarak gerçekleşirken, özel karşılıkların artış oranı ise yüzde 25 olmuştur. 2013 yılı Haziran ayında yüzde 78 olan özel karşılıkların takipteki kredileri karşılama oranı 2014 yılı ilk yarısında yüzde 80'e yükselmiştir. Tahsili gecikmiş alacakların kredilere oranı (brüt) Haziran 2014 tarihine göre 0,1 puanlık sınırlı bir düşüş göstererek yüzde 2,8 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

TL mevduat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında, YP mevduatın TL karşılığı ise yüzde 29 oranında artmıştır. Toplam mevduatın yüzde 4'ü (28 milyar TL) bankanın dahil olduğu risk grubuna aittir. 

Mevduat dışı kaynaklar, toplam kaynakların yüzde 22'sini oluşturmuştur. 2014 yılının ilk çeyreğinde yıllık büyümesi yüzde 4'e kadar gerileyen özkaynaklardaki artış hızı yüzde 13 seviyesine yükselmiştir. Böylece 2014 yılı Haziran ayı itibariyle BİST'de işlem gören mevduat bankalarının toplam özkaynakları 143 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Haziran 2014 itibariyle, YP aktiflerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 34, YP pasiflerin toplam pasifler içindeki payı ise yüzde 41 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bir önceki çeyreğe göre değerlendirildiğinde TL'nin değer kazanması YP varlıkların aktif ve pasifleri içindeki paylarının gerilemesine neden olmuştur.

2014 yılı ilk çeyrekte, BIST'de işlem gören mevduat bankalarının faiz gelirleri yüzde 23'lük bir artış gösterirken, faiz giderleri yüzde 53 oranında artmıştır. Net faiz geliri ise yüzde 1 oranında gerilemiştir.  

2014 yılının ilk altı aylık bölümünde net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 gerilemiş ve 8,6 milyar TL olmuştur. Haziran 2014'de yıllık bazda özkaynak karlılığı bir önceki çeyreğe göre 1,2 puan gerileyerek yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

BIST'de işlem gören hisse senetlerinin toplam piyasa değeri, Haziran 2014 itibariyle 570 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. BİST'de işlem gören bankalar ve özel finans kurumlarının piyasa değeri ise 175 milyar TL ile toplam piyasa değerinin yüzde 31'ini oluşturmuştur."