Bimeks, bankalar ve leasing şirketleri nezdindeki finansal borçlarını,yapılandıran refinansman paketine ilişkin Mutabakat Zaptı, banka ve finansal kuruluşlarla imzalandı - Basın Açıklaması

Kuruluştan konuya ilişkin olarak yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Teknoloji Perakende Şirketi Bimeks'in (BMEKS.TI ; BMEKS.IS), bankalar ve leasing şirketleri nezdindeki finansal borçlarını, 1 yılı ödemesiz 6 yıl vadeli olarak yapılandıran refinansman paketine ilişkin Mutabakat Zaptı, banka ve finansal kuruluşlarla imzalandı.
 
Anlaşma çerçevesinde, ilk yıl anapara ödemesi yer almazken, ikinci yıldan itibaren anapara ödemeleri başlayacak.
Refinanman paketi TürkLirası cinsinden oluşturularak muhtemel kur dalgalanmalarının getireceği risklerden korunma sağlanırken, faiz maliyeti de şirketin nakit akışını destekleyici şekilde oluşturuldu.
 
Bu işlem neticesinde, finansal borçların uzun vadeli bir ödeme planı ve daha düşük bir finansal maliyet ile refinansmanının yapılması, dolayısıyla şirketin borçluluk seviyesinin azaltılması, nakit akışının ve kar üretme kapasitesinin artması hedefleniyor.
 
Hatırlanacağı üzere Bimeks, 30.06.2016 tarihinde, Körfez ülkelerinden sağlanacak bir sendikasyon ile ilgili görüşmelere başladığını duyurmuştu.
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası sürecin uzaması ve döviz kurundaki dalgalanmalar gibi sebeplerle, sözkonusu sendikasyon işleminden vazgeçildi ve yurtiçinden sağlanan, sendikasyona göre daha iyi şartlarda ve daha kapsamlı olan bu refinansman paketi üzerinde anlaşma sağlandı.