Distribütörlüklerle pazarlama ve dağıtım sistemini güçlendirmeyi planlayan firma, 2014’te Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir üretim tesisi kuracak.
 
Türkiye'de bitkisel yağ üretimi yapan 22 şirket ile bunların üyesi olduğu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği'nin geçen yıl bir araya gelmesi ile kurulan Baytom Makine, yurtdışı pazarlarda etkinliğini artırma hedefinde. Distribütörlüklerle pazarlama ve dağıtım sistemini güçlendirmeyi planlayan firma, ayrıca 2014’te Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir üretim tesisi kuracak.

Firmanın 2012 yılında, bitkisel atık yağ toplama makineleri ile çevre için teknoloji geliştirme ve ilgili ürünleri üretmek amacıyla kurulduğunu anlatan Baytom Makine Sanayi Genel Müdürü Yusuf Akan, “Baytom bitkisel atık yağ makinesi, ev kadınlarının lavabolardan döktüğü bitkisel yağların kolaylıkla toplanmasını kolaylaştırmak, toplama maliyetlerini düşürmek, dolayısıyla çevrenin, suların ve toprağın kirlenmesini engellemek, atıktan enerji üretiminin artırılmasını özendirmek amacıyla tasarlanmış bir makine” dedi.

Şirket merkezinin Ankara’da, üretim tesisinin ise Çorum’da olduğu bilgisini veren Akan, “Baytom patentli ürünümüzdür ve CE belgesi alınmıştır. Rio+20 zirvesinde Türkiye'yi temsil eden yedi projeden biri olmuştur. Ürünümüz tamamen kendi teknolojimiz, Türk mühendislerinin, teknisyenlerinin bilgi ve tecrübesiyle üretilmektedir” şeklinde konuştu.

Üretim tesisi 2012 Ekim ayında faaliyete geçmesine rağmen, yaklaşık 250 adet Baytom imal ettiklerini aktaran Akan, 2013 yıl sonu için 2 bin 500 adet Baytom üretimi ve satışı hedeflediklerini açıkladı. Bu satış hedefinin yaklaşık 800’ünü yurtiçi, kalan bin 700 adetini ise yurtdışı olarak planladıklarını aktaran Yusuf Akan, yıl sonu ciro hedeflerinin ise  yaklaşık 6 milyon dolar olduğunu kaydetti. Ayrıca, 2014 yılı için Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir üretim tesisi yatırımı planladıklarını aktaran Akan, “Yatırım maliyeti 4 milyon dolar olarak planlanan tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte yıllık 5 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacağız” ifadesini kullandı.

Yurtdışı pazarlarda etkin olmak için 2014 yılında, her ülkede veya bölgede distribütörlükler vererek pazarlama ve dağıtım sistemini güçlendireceklerine değinen Akan, “Yurtdışından gelen yoğun talepler ve distribütörlük başvurularını değerlendirme aşamasındayız. Dünyada, bitkisel atık yağın önemli olduğu her ülkede olacağız.  Avrupa ve Amerika ile diğer gelişmiş ülkelerin her şehrinin her semtinde mutlaka en az bir Baytom bulunacak. 2014 yılında Ar-Ge faaliyetlerimiz, mevcut Baytom'u destekleyen ve çeşitlendiren versiyonları üretme çerçevesinde planlanmıştır. Çevre inovasyon şirketi olarak yeniliklere devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

“Çevre teknolojileri sektörüne teşvik artmalı”

Türkiye’de, çevre teknolojileri ve makine sektöründe çok fazla firmanın olmadığını belirten Akan, çevre teknolojileri sektöründe çalışan firma ve projelerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerekliliğinin altını çizdi. Bu alanda yapılacak desteklemeler ve teşviklerin ekonomik olarak geri dönüş sağlayacağı gibi, insan sağlığı ve çevre koruması için de geri dönüşü olacağını vurgulayan Akan, “Bilindiği gibi, bitkisel atık yağların kızartma işlemlerinde iki defadan fazla kullanılması insan sağlığına son derece zararlı ve direkt kanserojen etki yapmaktadır. Bitkisel atık yağlar iki defadan fazla kullanılmamalı ve lavaboya dökülmemeli, lisanslı toplayıcı firmalar tarafından toplanmalıdır. Avrupa'da yapılan bir çalışmaya göre lavaboya dökülen her bir litre bitkisel atık yağın, kanalizasyon şebekesinden temizlenmesinin belediyelere maliyeti, yaklaşık 0.36 euro'dur. Belediyeler anlaştıkları lisanslı toplayıcı firmalar ile bitkisel atık yağları toplamaktadırlar. Ancak, lisanslı toplayıcılar operasyon maliyetlerinin düşük olmasından dolayı daha çok toplu tüketim alanlarına, lokanta, yemekhane, otellere yönelmektedirler. Maalesef evlerden toplamaya yönelik yapılan çalışmalar çok yetersiz kalmaktadır” değerlendirmesini yaptı.

“ÖTV toplayıcıları zorluyor”

Lisanslı toplayıcıların bitkisel atık yağı, biyodizel ve elektrik üretimi şeklinde değerlendirmelerinden dolayı yatırım ve işletme maliyetlerinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Yusuf Akan, özellikle biyodizelden alınan ÖTV’nin bitkisel atık yağdan elde edilen biyodizelin fiyatını normal biyodizel fiyatına getirdiğini, bunun da toplayıcıları zor duruma düşürdüğünü anlattı. Toplayıcı firmaların toplama maliyetleri yüksek olan lokasyonlardan ve ailelerden toplama çalışmasını bu yüzden yapmadıklarını söyleyen Akan, şunları söyledi:

“Çevreyi kirletmesi toplanarak engellenen atığın, enerjiye dönüştürülerek, cari açığı azaltıcı etki yapması beklenirken devlet bundan ÖTV almakta ve toplayıcılık yapmanın hiçbir ekonomik cazibesi kalmamaktadır. Yerli yağlı tohumlardan üretilen biyodizel normal motorine yüzde 2 harmanlandığında, biyodizel miktarından ÖTV alınmamaktadır. Bitkisel atık yağdan elde edilen biyodizelden alınan ÖTV'nin de en azından aynı kapsamda değerlendirilmesi gerekir. ÖTV kaldırılırsa sektörde lisanslı toplayıcı sayısı artacak ve ekonominin rekabet kuralı çalışacak, birbirleriyle rekabet edecek toplayıcılar ailelere yöneleceklerdir.”

Avrupa ülkelerinde özellikle İngiltere, İtalya, İsveç ve Japonya gibi pek çok gelişmiş ülkede bitkisel atık yağların ticaretinin serbest bırakıldığını, bunlardan elde edilen biyodizel üretimlerinin desteklendiğini ve teşvik edildiğini söyleyen Akan, “Bu da bu ülkelerde toplayıcı sektörünü geliştirmiş, çevre teknolojileri ve makine imalatı yapan şirketler gelişme imkanı bulmuştur” açıklamasında bulundu.

Belediyelerin bitkisel atık yağların toplanmasını etkin bir şekilde organize ve takip etmesi gerekliliği üzerinde duran Akan, belediyelerin çevre teknolojilerini ve makinelerini kullanmayı teşvik etmesi, bu konuda İller Bankası kaynaklarını kullandırması gerektiğini aktardı.