Bantaş, 2.1 milyon adet hissesini yarın toptan satışlar pazarında satmayı planlıyor.

İş Yatırım Menkul Değerler tarafından, Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisseleri ile ilgili olarak KAP'a yapılan açıklamada, şirketin Borsa'da işlem gören nitelikteki 2.1 milyon nominal değerli payını 29/11/2016 tarihinde toptan satışlar pazarında 2.60 TL fiyattan Ali Rauf Tankal'a satmayı planladığını bildirdi.

Şirketten gelen açıklama şöyle,

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("BNTAŞ")'nin geri alım yoluyla sahip olduğu ve Şirket  sermayesinin %9,94'üne tekabül eden toplam 2.136.759 TL nominal değerli kendine ait paylar 1 TL nominal değerli pay için 2,60 TL fiyatla alıcı Sayın Ali Rauf Tankal'a Kurumumuz aracılığıyla (alıcı ve satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır. 

Satılacak 2.136.759 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören nitelikte"dir.  

Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir. 

Satış işleminin 29 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas  işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir. Borsa dışında gerçekleştirilecek takas işlemi için alıcı ve satıcı taraflarca imzalanan ibranameler ilişikte sunulmuştur. 

Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt  bulunmamaktadır. 

Söz konusu işlemin Borsanız Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları kapsamında  gerçekleştirilmesi hususunu değerlendirmelerinize sunarız.