TBB MART 2016 Türkiye'de Bankacılık Sistemi Banka, Şube ve Personel Sayılarını açıkladı

Yatırım yeri tarafından derlenen habere göre, TBB'den konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Banka ve Şube Sayısı

Bankacılık sisteminde Ocak-Mart 2016 döneminde faaliyet gösteren banka sayısı 53'tür. Mevduat bankaları sayısı 34, kalkınma ve yatırım bankaları sayısı 13 ve katılım bankaları sayısı 6'dır.

Mevduat bankalarından 3 tanesi kamu sermayeli, 9 tanesi özel sermayeli ve 21 tanesi yabancı sermayeli bankadır.

Şube sayısı geçen yılın ilk dönemine göre 51 adet azalmıştır.

2016 ilk çeyrek itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı, Ekim-Aralık 2015 dönemine göre 8 adet, geçen yılın aynı dönemine göre 51 adet azalarak 11.185 olmuştur.

Ocak-Mart 2016 döneminde şube sayısı, 2015 yılsonuna göre kamusal sermayeli mevduat bankalarında 8 adet artarken, yabancı sermayeli mevduat bankalarında şube sayısı 16 adet azalmıştır. Şube sayısı özel sermayeli mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında değişmemiştir.

Ocak-Mart 2016 dönemi sonu itibariyle mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 328 olmuştur. Bu rakam kamusal sermayeli mevduat bankalarında 1.230, özel sermayeli mevduat bankalarında 478, yabancı sermayeli bankalarda ise 150'dir.

 İstihdam son bir yılda 858 kişi azalmış, 200 bin 623 kişi olmuştur.

Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre dönemine göre 858 kişi (yüzde -0,4 oranında), 2015 yılsonu rakamlarına göre ise 581 kişi (yüzde -0,3 oranında) azalarak 200.623 olmuştur. 2015 yılsonu rakamları ile karşılaştırıldığında çalışan sayısı, kalkınma ve yatırım bankalarında ise 6 kişi artarken, kamusal sermayeli mevduat bankalarında 79 kişi, özel sermayeli mevduat bankalarında 68 kişi, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 433 kişi ve Fon bankasında 7 kişi azalmıştır.

Çalışanların yüzde 84'ü yükseköğrenim mezunudur.

Ocak-Mart 2016 dönemi itibariyle, banka çalışanlarının yüzde 229'u kamusal sermayeli mevduat bankaları, yüzde 37'si özel sermayeli mevduat bankaları, yüzde 31'i yabancı sermayeli mevduat bankaları ve yüzde 3'ü ise kalkınma ve yatırım bankaları tarafından istihdam edilmiştir.

Mevduat bankalarında banka başına çalışan sayısı 5.743'tür. Bu rakam kamu sermayeli bankalarda 19.377, özel sermayeli bankalarda 8.299 ve yabancı sermayeli bankalarda 2.963'tür.

Ocak-Mart 2016 dönemi itibariyle, bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 1'i ilköğretim, yüzde 15'i orta öğretim, yüzde 78'i yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 6'sı ise yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluşmaktadır.

Kamusal sermayeli mevduat bankalarında çalışanların yüzde 86'sını yükseköğretim kurumlarını bitirmiş ve lisansüstü eğitim yapmış personel oluşturmaktadır. Bu oran, özel sermayeli mevduat bankalarında yüzde 87, yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 80, kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 84'ü şeklindedir.

Kadın çalışan sayısı, erkek çalışan sayısından fazladır

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51'dir. Bu oran kamusal sermayeli mevduat bankalarında yüzde 44, özel sermayeli mevduat bankalarında ve yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 55, Fon bankasında ve kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 35'tir