Türkiye Bankalar Birliği, bankaların proje finansmanına ilişkin bir rapor hazırladı.

Türkiye Bankalar Birliği, proje finansmanı sağlayan mevduat ile kalkınma ve yatırım bankalarından toplanan bilgiler kullanılarak “Proje Finansman İstatistikleri” başlığıyla yeni bir istatistik rapor hazırladı.

İşte o rapor;

Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının proje finansmanına ilişkin istatistiki bilgilerini içeren bu rapor, Aralık 2014 döneminden itibaren altı aylık dönemler halinde hazırlanmaktadır. Haziran 2015 dönemi raporu 21 bankanın proje verisini içermektedir.

Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarından alınan verilere göre, Aralık 2014 itibariyle 160 milyar TL olan proje finansmanı kredileri risk bakiyesi, 2015 tarihi itibariyle 186 milyar TL’ye yükselmiş; dolar bazında ise 69 milyar dolar düzeyinde yaklaşık olarak aynı kalmıştır. Risk bakiyesinin 155 milyar TL’sı nakdi, 31 milyar TL’sı gayrinakdi kredi şeklinde kullandırılmıştır.  Kredi kullananların alabileceği en fazla riski gösteren toplam taahhüt miktarı ise aynı dönemler itibariyle 227 milyar TL’den (98 milyar ABD doları) 266 milyar TL’ye (99 milyar ABD doları) yükselmiştir.

Proje Finansmanı İstatistiklerinin Sektörel Dağılımı (Milyar TL)

Proje finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerin Haziran 2015 itibariyle yüzde 53’ü enerji, yüzde 8’i altyapı, yüzde 11’i gayrimenkul sektörüne aittir. Diğer sektörlerin toplam içindeki payı yüzde 27 olmuştur.