Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, bankalar tarafından kredi kartı, dosya masrafı gibi çeşitli kalemler altında yapılan kesintilerin, Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) başvurulması halinde koşulsuz iade edileceği şeklindeki haberlerin yanlış ve asılsız olduğunu ifade etti.

Uyuşmazlıkların çözümünde yetkili mercilerin tüketici sorunları hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri olduğunu vurgulayan Bakan Yazıcı, uyuşmazlık yaşanması durumunda ne yapılması gerektiğini şöyle açıkladı:

"Basında yer alan söz konusu haberler nedeniyle bankalar tarafından yapılan kesintilerin BİMER sistemine başvurulması halinde koşulsuz olarak iade edileceği şeklindeki haberler yanlış ve asılsız olup, vatandaşlarımızın bankalar tarafından yapılan bu kesintiler ile ilgili haksız bir uygulamaya maruz kaldığını iddia etmesi durumunda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili hükümlerine dayanarak yapılacak başvurularda şu yolu takip etmeleri gerekmektedir. Öncelikle kredi kartını düzenleyen veya kredi veren bankaya başvuruda bulunularak söz konusu kesintilerin iade edilmesi talep edilmelidir."

Nereye Başvurulmalı?

Başvuru yapılan banka tarafından talebe olumsuz cevap verirse ya da cevap bile vermezse, ikamet edilen yerdeki veya söz konusu hizmeti sağlayan bankanın bulunduğu yerdeki, illerde ticaret il müdürlüğü, ilçelerde ise kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet gösteren tüketici sorunları hakem heyetlerine mevcut belgelerle başvuruda bulunulması gerektiğini bildirdi.

Değeri bin 191,52 liraya kadar olan uyuşmazlıklar için tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuru yapılmasının zorunlu olduğunu belirten Yazıcı, "Bu değere kadar olan uyuşmazlıklarda verilecek kararlar bağlayıcı olup, İcra İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesine dair hükümlerine göre yerine getirilir. Bu değer ve üzerindeki uyuşmazlıklara ilişkin verilen kararlar ise delil niteliği taşımaktadır. Yerine getirilmemesi halinde tüketici mahkemelerine veya bu sıfatla görev yapan asliye hukuk mahkemelerine başvuruda bulunulması gerekmektedir" dedi.

Tüketici sorunları hakem heyetlerinin yapılan başvuruları değerlendirip karar vereceğinin vurgulayan Yazıcı, kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde tüketici mahkemelerine itiraz edilebileceğini de ekledi.

Bakan Yazıcı, hakem heyetleri, bankaların aldıkları ücretlerin iade edilmesi yönünde bağlayıcı karar alırsa, bu kararın tebliğinden itibaren yerine getirilmemesi halinde icra müdürlüklerine başvuruda bulunulmasını ve kararın yerine getirilmesinin talep edilmesinin gerektiğini belirtti.