SAHA, Asya Katılım Bankası A.Ş. için Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu 9,08 olarak güncelledi.

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu 9,08 olarak güncelledi.
 
SAHA’nın bu derecelendirme çalışmasında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Ocak 2014 tarihinde yayınladığı “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni baz alan yeni metodolojisini kullandığı açıklandı.

SAHA açıklamasında şöyle denildi:

Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak, şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

ANA BAŞLIK NOTLARI
Pay Sahipleri                                        86,27
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık       95,71
Menfaat Sahipleri                                97,38
Yönetim Kurulu                                   87,85

Toplam                                                  90,85