Bank Asya ödenmiş sermayesini yükseltme kararı aldı.

Bank Asya ödenmiş sermayesini arıtracak. Banka 900.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini 225.000.000 TL artırarak 1.125.000.000 TL'ye ulaştırmayı hedefliyor.

Bank Asya yönetimi gerekli işlemlerin gerçekleştirilip, genel kurulda tasarıyı onaylatmayı planlıyor.

DAHA ÖNCEKİNDEN VAZGEÇMİŞTİ

Asya Katılım Bankası daha önce de sermaye artırım kararı almıştı. Sene başında aldığı karar ile sermayesini 300 milyon TL artıramayı planlayan Bank Asya daha sonra bu sermaye artırım kararından vazgeçmişti.

Bank Asya'nın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 16.09.2014 tarihli kararı ile;

Bankamızın 900.000.000- TL’lik ödenmiş sermayesinin 225.000.000- TL artırılmak suretiyle 1.125.000.000- TL’ye çıkarılmasına, artırılacak 225.000.000- TL sermayenin tamamının nakden karşılanmasına, 

Sermaye artırımı ile ilgili Ana Sözleşme tadilinin gerçekleştirilmesini teminen gerekli izinlerin alınmasına, izinlerin alınmasını müteakip tadil tasarısının ilk genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.