Bak Ambalaj hisse geri alım programını sonlandırdı.

Bak Ambalaj tarafından KAP'a yapılan duyuruda hisse geri alım programının tamamlandığı açıklandı.

Şirketten gelen açıklama şöyle;

Şirket Yönetim Kurulumuz 'un 28.07.2016 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu toplantıda,  Sermaye Piyasası Kurulu'nun ülkemizde yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesine yönelik 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları kapsamında; bu olağan dışı gelişmelerin etkisinin asgariye indirilmesi amacıyla kendi paylarından geri alım yapılmasına karar verilmişti. 

Yönetim Kurulumuzca bu tarihten itibaren yapılan alımlar değerlendirilmiş ve 28.07.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan geri alım programının 07.12.2016 tarihi itibari sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz tarafından "Geri Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararı" çerçevesinde yapılan hisse alımları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir;

Geri alınan paylardan iptal edilen pay sayısı: 0

Bir pay için ödenen maksimum tutar: 2,75 TL

Bir pay için ortalama geri alım maliyeti: 2,53 TL

Toplam geri alım maliyeti: 1.108.142 TL

Toplam geri alınan pay sayısı: 437.424 adet

Geri alınan payların sermayeye oranı: %1,22