Fransızların yüzde 50'si, İngilizlerin yüzde 47'si, Almanların ise yüzde 36'sı göçün ülkelerindeki yerli halkın işsiz kalmasına yol açtığını düşünüyor.

Fransız Ifop ve İngiliz Populus araştırma şirketlerinin Sputnik için gerçekleştirdiği ankette, ‘Göçün yerli halkın işsiz kalmasına yol açtığı görüşüne katılıyor musunuz?' sorusu soruldu.

Bu konuda fikir belirtmeyenlerin oranı İngiltere'de yüzde 24 oldu. Anketin sonuçlarına göre Fransa ve Almanya halkı konuya dair İngilizlerden daha bilgili. Fransızların sadece yüzde 5'i ve Almanların yüzde 6'sı bu soruyu cevaplamakta zorlandı.

Araştırma İngiltere'de 15-21 Nisan tarihlerinde önde gelen İngiliz Populus araştırma kuruluşu tarafından, Fransa ve Almanya'da ise 14-18 Nisan tarihlerinde saygın Fransız IFop şirketi tarafından yürütüldü.

Almanya'dan 989, Fransa'dan 1.008 ve İngiltere'den 1.045 olmak üzere toplam 3.042 kişinin katıldığı araştırma nüfusun cinsiyet, yaş grubu, coğrafyaya göre dağılımına dayanılarak yapıldı.

Uluslararası Haber Ajansı ve Radyo Sputnik ve tanınmış Populus araştırma şirketi tarafından Ocak 2015'te hayata geçirilen 'Sputnik.Görüşler' projesi kapsamında Avrupa ülkeleri ve ABD’de güncel siyasi ve sosyal konularda  düzenli olarak kamuoyu araştırmaları gerçekleştiriliyor.