MKK, Asya Bank'ın yatırım kuruluşu üyeliğinin iptal edildiğini bildirdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından KAP'a yapılan açıklamada, MKK Yönetmeliği'nin, üyeliğin geçici durdurulması veya iptalini düzenleyen 24. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinde yer alan; "Yatırım kuruluşlarının yetki belgelerinin tümünün iptali veya devri." hükmü kapsamında; Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin yatırım kuruluşu üyeliğinin iptal edildiği bildirildi.