Proje bir başlangıç raporu, 3 ara rapor ve bir nihai rapordan oluşuyor. Başlangıç ve 1. ara rapor bakanlık tarafından kabul edildi. 2014 yılı sonunda proje tamamlanmış olacak.
 
Proje ile Türkiye’de bulunan 1186 yüzme suyu alanı ile yakınında bulunan su havzasına etki edebilecek potansiyel kirlilik kaynakları ve riskleri belirlenmesi ve buna göre tedbir programı oluşturulması amaçlandığı belirtildi.
 
Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Ecel “Proje ile yüzme suyu alanının içinde bulunduğu su kütlesinin tipolojik özellikleri tespit edilecek. Kirliliğin önlenmesi için veri toplanacak. Gerekiyorsa yüzme suyu izleme noktaları revize edilecek. Plajlar ve izleme noktaları haritada gösterilecek. Halkın bilgilendirilmesi sağlanacak. Vatandaş internetten online olarak plajların temiz mi kirli mi olduğunu görebilecek” dedi.
 
Ülkemiz Plajlarda 3. Sırada
 
Yüzme suyu kalitesi ile ilgili de konuşan Ecel “1994 yılında 12 adet plaj ve 9 adet marina Mavi Bayrak ödülü almışken, 2013 yılında 383 adet plaj ve 21 marina ile 13 yat Mavi Bayrak almaya hak kazanmıştır. Bayrak Sayısı açısından İspanya ve Yunanistan’ın hemen ardından ülkemiz plajlarda 3. Sırada yer almaktadır” ifadelerine yer verdi.