Kasım ayı cari işlemler açığı piyasa beklentilerinin az da olsa üzerinde geldi.

Cari işlemler açığının 5,6 milyar dolar beklentilerin üzerinde gelmesini değerlendiren İş Yatırım, açıktaki genişlemede altın ticaretinin önemli olduğunu vurguladı. İş Yatırım değerlendirmesinde şu görüşlere yer verdi:

''Kasım ayında cari açık 5,6 milyar dolar ile 5,5 milyar dolarlık piyasa beklentisinin ve öngörümüzün sınırlı oranda üzerinde geldi. Aylık gerçekleşme, 12 aylık birikimli açığı 47,1 milyar dolara çıkararak (Ekim 45,7 milyar dolar) ilk bakışta dengelenmede bozulmaya işaret etse de, aynı rakama altın hariç bakıldığında önemli bir değişimin olmaması cari açıktaki genişlemenin altın ticaretinden kaynaklandığını gösteriyor.

12 aylık birikimli enerji dışı cari denge 2,3 milyar dolar ile Ekim’e kıyasla kısmı bir azalma göstererek son çeyrekte iç talepte beklenen toparlanmanın sınırlı kalacağına işaret etti. Son olarak, 12 aylık birikimli enerji açığı petrol fiyatlarındaki gerilmenin etkisiyle 49,4 milyar dolara geriledi (Ekim:49,7 milyar dolar). Bu gerilemenin önümüzdeki aylarda güçlenerek devam etmesini bekliyoruz.

Finansman tarafında ise, kısa vadeli sermaye akımlarındaki kuvvetli girişle toplam kayıtlı sermaye 8,7 milyar dolara yükseldi (Ekim: 5,8 milyar dolar). Kasım’da 7,3 milyar dolarlık kısa vadeli sermaye girişinin detaylarına bakıldığında bankaların 1,8 milyar dolarlık borçlanması, 1,4 milyar dolarlık ticari krediler ve 1 milyar dolarlık şirket borçlanması öne çıkıyor. Tahvil ve hisse senedi piyasalarındaki girişler ise sırasıyla 0,9 milyar ve 0,6 milyar dolar oldu. Uzun vadeli sermaye akımları Hazine’nin 1 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı ile 1,4 milyar dolar oldu. Son olarak net doğrudan yatırımlarda 1 milyar dolarlık çıkış görüldü. Bu çıkışta Yıldız Holding’in Kasım’da United Biscuit’i satın almasının etkili olduğunu düşünüyoruz.

Borçlanma koşullarına bakıldığında, şirketlerin ve bankaların 12 aylık birikimli uzun vadeli borç çevirme oranlarının sırasıyla %120 ve %193 ile %100’ün üzerinde kalması özel sektörün yurtdışı borçlanmadaki başarısını gösteriyor.

Son olarak, net hata noksan kaleminde görülen çıkış 3,5 milyar dolara yükselerek, resmi rezervlerdeki artışı 0,8 milyar dolarda sınırladı.

Bugünkü sonuçlar, ilk bakışta dış dengelenmede bozulma olduğuna işaret etse de aslında cari açıkta görülen genişlemenin neredeyse tamamı altın ticaretinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla dengelenme eğiliminde bir bozulmadan bahsetmek için tek verinin yeterli olmadığını düşünüyoruz. 2014 yılına ait cari açık tahminimizi ise 44 milyar dolarda tutuyoruz ( milli gelirin %5,5’i).''