Akbank, yurt dışı piyasalara tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.

Akbank, 1 yıllık dönem içinde toplamda 4 milyar dolara kadar, yurt dışı piyasalara çeşitli borçlanma araçları ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.

Konuyla ilgili olarak yapılan KAP açıklamasında yer alan detaylar şöyle:

''Bankamızca uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda, 1 yıllık dönem içerisinde yurtdışında toplamda 4 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, halka arz edilmeksizin birden fazla tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihraçlarının zamanlamasının, tutarının, vadesinin ve faizlerinin belirlenmesi, ilgili tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi, satışlarının tamamlanması ve yurt dışı borsalara kayıt da dahil olmak üzere işlemle ilgili gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini ve bunlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili merciler nezdinde başvuruların yapılarak gerekli izinlerin alınmasını teminen Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.''