İş Yatırım, Akbank’ın açıkladığı 2015 kârını ve şirketin son durumunu değerlendirdi.

Akbank, yılın son çeyreğinde 909 milyon TL solo net kâr açıkladı. Net kâr ortalama piyasa beklentisi olan 903 milyon TL ve bizim 896 milyon TL tahminimiz ile uyumlu gerçekleşti. Bankanın özsermaye karlılığı bu çeyrekte %14 oldu. Tüm yıl için net kâr önceki yıla göre %5 gerilerken özsermaye kârlılığı da yaklaşık 2 puan daralma ile %12 oldu. Sonuçlara baktığımızda tahminimizdeki sapma, beklentimizden daha zayıf büyüyen bireysel krediler nedeniyle net faiz ile ücret ve komisyon gelirlerinde daha sınırlı artış olması ancak bu farkın daha düşük genel karşılık yüküyle dengelenmesi olarak sıralanabilir. Bankanın aktif kalitesi görünümü de artan tahsilatlar sayesinde daha iyi gerçekleşti.

2016 hedefleri korunuyor. Toplam kredilerde %15-17 büyüme ve kredi mevduat oranının yatay korunması hedefleniyor. Banka 2016 yılında konsolide olarak %1,5 aktif kârlılığı, %14 özsermaye kârlılığı ve %25’in üzerinde net kâr büyümesi bekliyor. Bankanın esas bankacılık gelirleri ve aktif kalitesi beklentileri tahminlerimizden daha iyi ancak biz bu yıl daha yüksek aktif büyümesi olacağını düşünüyoruz. Bizim tahminlerimize göre Akbank solo mali tablolarında %23 net kâr büyümesi sunuyor.