Akbank, yılın ilk çeyreğinde beklentilerle paralel 1.007 milyon TL konsolide olmayan net kar açıklamıştır.

Yatırım yeri tarafından derlenen habere göre, açıklanan rakam çeyreksel yüzde 11, yıllık yüzde 38 artışa işaret etmektedir. Azalan para swapı ve swap maliyetleri sayesinde sermaye piyasası işlem karı elde edilmesi ve güçlü tahsilatlar etkisindeki diğer bankacılık gelirleri bu çeyrek karlılığı desteklemiştir. Akbank'ın çekirdek gelirleri, mevsimsellik etkisinde azalan komisyon gelirleri, daralan kredi getirisi/mevduat maliyeti makası nedeniyle yüzde 1 geri çekilmiştir. Bu çeyrek net faiz marjı 7 baz puan daralmıştır. Komisyon geri ödemelerinin devam ediyor olması faaliyet giderlerinde bir miktar baskı yaratmasına rağmen giderler yüzde 5 düşmüştür. Temettü gelirleri (21mnTL) karlılığı desteklemiştir. Aktif kalitesinde ise sorunlu kredi satışının etkisinde iyileşme gözlemlenmiştir. Sorunlu kredi tahsilatlar yüzde 19 artış kaydederek yeni sorunlu kredi girişlerinin yüzde 49'unu karşılamıştır. Özel karşılık oranı ise rakiplerinden oldukça yüksek olup yüzde 95 seviyesindedir. Basel 3 uyumlu sermaye yeterlilik oranı 17 baz puan artarak bu çeyrek yüzde 14,75'e yükselmiştir.

İlk çeyrek sonuçları neticesinde 2016 yıl sonu karlılık büyüme beklentimizi yıllık yüzde 23, 2017 için ise yüzde 18 olarak koruyoruz. Buna bağlı olarak, hisse için yüzde 15,5 sermaye maliyeti, yüzde 5 uzun vadeli büyüme oranıyla Gordon Büyüme Modelini kullanarak hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 9,53TL; tavsiyemizi ise "AL" olarak koruyoruz. 2016 tahmini 1,1 fiyat/defter değeri ve 9,2 fiyat/kazanç oranı ile işlem gören Akbank rakip bankalara göre sırasıyla yüzde 53 ve yüzde 32 primlidir. Şirketin 2016 tahmini sermaye getirisi yüzde 13 olup 3 yıllık bileşik kar büyüme beklentimiz ise yüzde 11'dir.