Avrupa Birliği’nin araştırma ve inovasyonu teşvik eden 80 milyar Euro bütçeye sahip araştırma programı UFUK 2020, Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen çalıştay ile Bursa kamuoyuna tanıtıldı.

Avrupa Birliği’nin araştırma ve inovasyonu teşvik eden 80 milyar Euro bütçeye sahip araştırma programı UFUK 2020, Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen çalıştay ile Bursa kamuoyuna tanıtıldı.

Programa Bursa Vali Yardımcısı Yalçın Bulut, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş, ULUTEK yöneticileri, Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri, sanayiciler ve akademisyenler katıldı.

Çalıştay açılışında konuşan UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Türkiye’nin artık Avrupa’daki projeler desteklemek yerine TÜBİTAK ile devletin birçok konuda bilgilendirme toplantıları yaparak sanayicinin dikkatini çekmeye ve havuz paketi projelerinden daha fazla hibe desteği almaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Türkiye içerisindeki fonları doldurmakta ve tamamını kullanmakta sıkıntı çekildiğinin altını çizen Rektör Yusuf Ulcay, “Bu AB projelerinde ortak çalışma kültürüne alışmadığımız ve bir de yabancı dil bariyeri ile karşılaştığımız için maalesef proje yazmakta ve hibe almakta zorlanıyoruz. O yüzden bu projelerin faydalarını da düşünerek, birçok yerde UFUK 2020 konusunda devlet tarafından en azından yatırılan paraların geri alınabilmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları yapılması destekleniyor. Bugünkü çalıştay ile Bursa ve bölgesindeki sanayi kuruluşları ve üniversitelerimize bu proje hakkında bilgi vermeyi ve farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

"TÜRKİYE’DEN GÖNDERİLEN PROJELER YÜZDE 1’İN ALTINDA"

UFUK 2020 kapsamında bugüne kadar 124 bin proje gönderildiğini ve bu projelerin yüzde 90’ının AB üyesi ülkelerden, geri kalan yüzde 10’unun ise AB adayı ve diğer ülkelerden geldiğini açıklayan Rektör Ulcay, “İdari değerlendirme kriterlerini geçerek hakemler tarafından değerlendirilen 37 bine yakın projenin 4 bin 315’inin fonlanmasına karar verilmiştir. Türkiye’den gönderilen projelerin tüm projelere oranı ise yüzde 1’in altındadır. Yani AB’ye yüksek miktarlarda fon sağlamamıza rağmen bu kaynaklardan yeterince yararlanamıyoruz. Bu sebeple üniversitelerin, şirketlerin, Ar-Ge kuruluşlarının ve bireysel araştırmacılar tarafından bu programın en iyi şekilde değerlendirilerek, araştırma ve geliştirme bilimsel altyapılarımızın kuvvetlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. UFUK 2020 programına katılımı artırmalı, AB ve çevre ülkeleri ile kurulacak ortaklıklar sayesinde gerçekleştirilecek araştırma ve geliştirme çalışmaları ile Avrupa araştırmalar arenasında yerimizi mutlaka almalıyız.” dedi.

"TEKNOLOJİ ÜRETEN BİR ÜLKE OLMAK ZORUNDAYIZ"

Türkiye’nin bugün 'orta gelir tuzağı' denilen eşiğe takılmış durumda kaldığını kaydeden Ulcay, şunları söyledi: “Fason üretim ile gelebileceğimiz en üst noktaya ulaştık. Eğer Cumhuriyetimizin 100. yılında hedeflediğimiz 25 bin dolar ve üzerindeki kişi başına gayri safi milli hasıla hedefine ulaşmayı gerçekten istiyorsak teknoloji üreten bir ülke haline gelmek zorundayız."

2023 yılı için Bursa olarak koydukları 75 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilmek için yapılması gerekenleri de açıklayan Ulcay, şöyle devam etti: "Bursa olarak kilogram ihracat birim fiyatımız olan 4 dolar rakamını en az 10 dolar seviyesine yükseltmek zorundayız. Uludağ Üniversitesi olarak sanayicilerimiz ile birlikte ortak olarak kurduğumuz bir teknoloji transfer ofisine sahibiz. Teknoloji transfer ofisi olan Türkiye’deki 21 üniversiteden biriyiz. Ayrıca TÜBİTAK BİK Programı 1. Aşama süreçlerini yürütmek üzere seçilen 17 uygulayıcı kuruluştan birisiyiz. Üniversite yönetimi olarak bilimsel araştırma projelerini teşvik etmek adına tüm imkânlarımızı kullanırken, ULUTEK ve Teknoloji Transfer Ofisi’ne yeni bir bakış açısı ile yapısal değişimin startını verdik.”

HEDEF YENİLİKÇİ VE GİRİŞİMCİ TOPLUM

İş dünyası temsilcileri olarak en büyük hedeflerinin bilim teknoloji Ar-Ge ve inovasyon konularında yüksek bir farkındalığa sahip yenilikçi ve girişimci bir toplumsal kültür inşa etmek olduğunun altını çizen BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran ise şunları kaydetti: “2008 yılından bu yana takılıp kaldığımız 10 bin dolar seviyesindeki kişi başı milli geliri artırmanın ve orta gelir sendromundan kurtulmanın ilacı da budur. Bu bilinç ile geçtiğimiz yıldan itibaren Türkiye’deki odalar ve borsalar arasında ilk defa BTSO öncülüğünde inovasyon ligi projemizi başlattık. Yenilikçi ürünleri hedefleyen firmalarımızın motivasyonunu artırdık. Geçen Mayıs ayında Bursa’da inovasyon ve tasarım buluşmalarımızı gerçekleştirmeye başladık. BTSO öncülüğünde oluşturulan bu örnek platformda proje pazarlarımızı kurduk. ULUTEK ve Teknoloji Transfer Ofisimiz ve birlikte hareket ettiğimiz Uludağ Üniversitesi ile iş dünyamızın birbirlerine daha fazla yakınlaşmasını sağladık. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ticari ürünlere dönüştürülmesi adına tam da arzu ettiğimiz gibi akademisyenlerimiz ile girişimcilerimiz ve sanayicilerimizi bir araya getirdik. Kentimizi ve ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacağına inandığımız stratejik sektörlerde birlikte çalışma ve proje geliştirme kültürünü kazandırmak isteğimiz, firmalarımızı odamız bünyesinde kümelenme ve uluslararası rekabeti geliştirme projelerimizde buluşturduk.”

Bursa Vali Yardımcısı Yalçın Bulut, geçmiş görev yılları içerisinde Avrupa Birliği projeleri konusunda çalışmalar yaptığını ve bu konuda belli deneyimler edindiğini aktardı. Vali Yardımcısı Bulut, danışmanlık şirketlerine yüksek miktarlarda proje hazırlama bedeli ödemek yerine firmaların kendi bünyelerinde bu konu hakkında istihdamda bulunması gerektiğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık da UFUK 2020 Çalıştayı’nın Bursa sanayicileri, üniversiteler ve girişimciler için büyük bir adım olduğuna işaret ederek, faydalı sonuçlar çıkması dileğinde bulundu.

UFUK 2020 PROGRAMI NEDİR?

UFUK 2020 başlığı altındaki Avrupa Birliği çerçeve program projeleri, özel sektör kuruluşlarına, üniversitelere, araştırma enstitülerine ve merkezlerine, kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve bireysel araştırmacılara yönelik önemli destekler sağlamaktadır. Bu program sayesinde Ar-Ge çalışmaları destek ve koordinasyon eylemleri ve KOBİ projeleri fonlanmaktadır.

UFUK 2020 Programında, uluslararası bilgi ve uzmanlıkların paylaşıldığı konsorsiyumlarda yer alabilme, ileri teknolojiye erişim, ulusal ve uluslararası işbirlikleri, yeni pazarlara açılım ve mali desteklerden yararlanma gibi ciddi avantajlar bulunmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler, üniversite- sanayi işbirliğinin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda sektörel ve sektörler arası işbirliğini artırarak AB üyesi ve aday ülkeler ile diğer ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirme amacını da taşımaktadır.

2014-2020 yılları arasında yürütülecek UFUK 2020, yaklaşık 80 milyar Euro’luk bütçesi ile Avrupa çapında araştırmacılar ve araştırma kuruluşları arasında işbirliği faaliyetlerini desteklemeyi hedeflemektedir.