SPK Haftalık Bülteni'nde dört şirket hissesinde işlem yapan üç kişinin lisansı iptal edildi

SPK Haftalık Bülteni'nde üç kişinin lisansı iki yıl süre ile iptal edildi. Buna göre Selime Figen TAYFUN, Mehmet Halil KORKMAZ, Ahmet Aytekin YÜZGEÇ'in lisansları BLCYT , BAYRD, BLCYT, DENGE, HITIT hisselerinde yapılan işlemler nedeniyle 2 yıl iptal edildi.

SPK KONUYLA İLGİLİ ŞU AÇIKLAMAYI BÜLTENE GEÇTİ:

28.03.2013 tarihli özel durum açıklaması öncesinde ve sonrasında Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) pay piyasasında, 15.01.2013-10.05.2013 döneminde Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRD) pay piyasasında, 27.09.2012-16.04.2013 döneminde BLCYT pay piyasasında, 03.01.2013-27.05.2013 döneminde Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE) pay piyasasında ve 20.12.2012-03.06.2013 döneminde Hitit Holding A.Ş. (HITIT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan şahısların, Kurulumuzun V-101.1 Tedbirler Tebliği’nin 17’nci maddesi çerçevesinde, sahip oldukları tüm lisansların işlem yasağı süresi boyunca iptal edilmesine karar verilmiştir.