30 Kasım 2016 tarihinde Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. payları ile ilgili olarak 48,00 - 48,08 TL fiyat aralığından 25.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle Şirketimizin, Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. sermayesindeki payı 30 Kasım 2016 tarihi itibariyle % 0,3383'e ulaşmıştır.