SGK, milli ilacı vergi teşvikleriyle destekleme kararı aldı. İthal ilacın muadilini üreten yerli firmaya vergi indirimi sağlanacak.
 
Türkiye'nin 16 milyar liraya ulaşan ilaç ithalatı hükümeti harekete geçirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ithale karşı yerli ilacı desteklemek için alternatif ödeme modeli getiren düzenlemeyi yaptı. Hükümetin, vizyon projeleri arasına aldığı milli ilaç projesinde, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu yerli ilaç sanayisinin ve tıbbi cihaz üretiminin ülke içinde yapılabilmesi için ortak çalışma başlatacak. Bu çerçevede yerli ilaç geliştirilmesi amacıyla bilimsel çalışmalar desteklenecek ve ilaç sanayi teşvik edilecek. Hükümet, 'iyi klinik uygulamaları' ile ilgili araştırma merkezlerini kurmak için de teşvik ve vergi mevzuatında değişiklik öngördü. 
 
SGK'DAN 3 YENİ KOMİSYON 
 
Türkiye'de ithal ilacın muadilini üreten yerli firma, vergi teşvikleriyle desteklenecek. Böylece ithal ilacın fiyatı yüksek kalacak. SGK, ilaç fiyatı ve ruhsat tanırken önceliği milli ilaca verecek. Milli ilaç, yerli üreticiyle Türkiye sınırları içinde üretilen ilaçları kapsayacak. Yabancıların üretimi teşvik kapsamına alınırken, ithale bu hak tanınmayacak. Bu kapsamda ilk adımı atan SGK, "SGK İlaç Geri Ödeme Komisyonu", "SGK GSS Alternatif Geri Ödeme Komisyonu" ve "Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu"nun çalışma usul ve esaslarını içeren yönetmelikleri hazırladı. Komisyonlar, ihracata yönelik ilaç üretimi, Türkiye'de ruhsatlı olmadığı için yurtdışından getirilen ilaçlar, yüksek teknolojililerin üretimi, yerlinin desteklenmesi amacıyla karar almak ve uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunacak. Yerli firmalara ne kadar teşvik verileceğini komisyonlar belirleyecek. 
 
GEREKSİZ KULLANIMA YAPTIRIM 
 
Öte yandan gereksiz ilaç tüketimini önlemek üzere doktor, eczane ve hastalara yönelik denetimler sıkılaştıracak ve bazı yaptırımlar hayata geçirilecek. Ayrıca sağlık eğitimi müfredatlarına ilaç kullanımı eğitimleri dâhil edilecek. SGK veri bankası da kullanılarak akılcı ilaç kullanımına yönelik izleme-değerlendirme sistemi geliştirilecek. 2014'te Türkiye'de toplam 2 milyar kutu ilaç tüketildi ve bunlara 20 milyar TL ödeme yapıldı.Türkiye'nin 16 milyar liraya ulaşan ilaç ithalatı hükümeti harekete geçirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ithale karşı yerli ilacı desteklemek için alternatif ödeme modeli getiren düzenlemeyi yaptı. Hükümetin, vizyon projeleri arasına aldığı milli ilaç projesinde, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu yerli ilaç sanayisinin ve tıbbi cihaz üretiminin ülke içinde yapılabilmesi için ortak çalışma başlatacak. Bu çerçevede yerli ilaç geliştirilmesi amacıyla bilimsel çalışmalar desteklenecek ve ilaç sanayi teşvik edilecek. Hükümet, 'iyi klinik uygulamaları' ile ilgili araştırma merkezlerini kurmak için de teşvik ve vergi mevzuatında değişiklik öngördü. 
 
SGK'DAN 3 YENİ KOMİSYON 
 
Türkiye'de ithal ilacın muadilini üreten yerli firma, vergi teşvikleriyle desteklenecek. Böylece ithal ilacın fiyatı yüksek kalacak. SGK, ilaç fiyatı ve ruhsat tanırken önceliği milli ilaca verecek. Milli ilaç, yerli üreticiyle Türkiye sınırları içinde üretilen ilaçları kapsayacak. Yabancıların üretimi teşvik kapsamına alınırken, ithale bu hak tanınmayacak. Bu kapsamda ilk adımı atan SGK, "SGK İlaç Geri Ödeme Komisyonu", "SGK GSS Alternatif Geri Ödeme Komisyonu" ve "Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu"nun çalışma usul ve esaslarını içeren yönetmelikleri hazırladı. Komisyonlar, ihracata yönelik ilaç üretimi, Türkiye'de ruhsatlı olmadığı için yurtdışından getirilen ilaçlar, yüksek teknolojililerin üretimi, yerlinin desteklenmesi amacıyla karar almak ve uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunacak. Yerli firmalara ne kadar teşvik verileceğini komisyonlar belirleyecek. 
 
GEREKSİZ KULLANIMA YAPTIRIM 
 
Öte yandan gereksiz ilaç tüketimini önlemek üzere doktor, eczane ve hastalara yönelik denetimler sıkılaştıracak ve bazı yaptırımlar hayata geçirilecek. Ayrıca sağlık eğitimi müfredatlarına ilaç kullanımı eğitimleri dâhil edilecek. SGK veri bankası da kullanılarak akılcı ilaç kullanımına yönelik izleme-değerlendirme sistemi geliştirilecek. 2014'te Türkiye'de toplam 2 milyar kutu ilaç tüketildi ve bunlara 20 milyar TL ödeme yapıldı.