loading... loading...
loading...
Yükleniyor...
kapat

Yatırım Yeri Mali Ajanda

2016 Aralık ayına ait işverenlerin sosyal sigorta primlerinin bir bölümünün 6770 sayılı Kanunla ertelenmesine ilişkin SGK duyurusu

2016 Aralık ayına ait işverenlerin sosyal sigorta primlerinin bir bölümünün 6770 sayılı Kanunla ertelenmesine ilişkin SGK duyurusu

  1. 31.01.2017 - 09:37
6770 sayılı Kanunla vergi kanunlarında yapılan değişiklikler

6770 sayılı Kanunla vergi kanunlarında yapılan değişiklikler

  1. 31.01.2017 - 09:33
Ticaret sicili harçlarının odalarca tahsiline ilişkin G.İ.B. sirküleri yayımlandı

Ticaret sicili harçlarının odalarca tahsiline ilişkin G.İ.B. sirküleri yayımlandı

  1. 11.01.2017 - 17:50
2016 yıl sonu (31.12.2016) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici

2016 yıl sonu (31.12.2016) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici

  1. 05.01.2017 - 14:11
Mal ihracında ve yolcu beraberi eşya ihracında e.fatura düzenlemesi

Mal ihracında ve yolcu beraberi eşya ihracında e.fatura düzenlemesi

  1. 05.01.2017 - 14:07
Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi

Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi

  1. 04.01.2017 - 15:30
Kıdem tazminatı tavanı arttı (4.426,16 TL)

Kıdem tazminatı tavanı arttı (4.426,16 TL)

  1. 04.01.2017 - 13:17
Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi düzenlemesi

Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi düzenlemesi

  1. 03.01.2017 - 15:10