Bank Asya ortaklarının TMSF ve BDDK'nın aldığı kararların durdurulmasına yönelik olan başvuruları reddedildi.

Bank Asya'ya mahkemeden tokat gibi yanıt geldi. Bankacılık Kanunu'nun 70'inci maddesi kapsamına alınması ve ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına yönelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) aldığı kararların yürütmesinin durdurulması talebi mahkemeler tarafından reddedildi. BDDK, 28 Ağustos 2014'te, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 67'nci maddesi kapsamında "önlem alınmasını gerektiren" durum oluştuğu gerekçesiyle Bank Asya'yı aynı kanunun kısıtlayıcı önlemlerin alınmasını düzenleyen 70'inci maddesi kapsamına almıştı. Bu karara karşı, Bank Asya tarafından Ankara 8'inci İdare Mahkemesi'nde dava açılmıştı.